พดด้วงเงินที่ระลึก ตราพระแสงจักร-พระมหามงกุฎ
พดด้วงเงินที่ระลึก ตราพระแสงจักร-พระมหามงกุฎ
19/7/2561 / 35 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

ผลิต พ.ศ. 2402 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผลิตพดด้วงเงินเถาขึ้น เพื่อให้เป็นเงินตราชุดเดียวกับพดด้วงเงินที่ออกใช้เมื่อครั้งบรมราชาภิเษก พดด้วงเงินนี้ผลิตในโอกาสฉลองพระมหามณเฑียร พระที่นั่งอนันตสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

พดด้วงเงินที่ระลึก ตราพระแสงจักร-พระมหามงกุฎ พดด้วงเงินที่ระลึก ตราพระแสงจักร-พระมหามงกุฎ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
มาสกและกหาปณะ : เงินตราพุทธกาลในคัมภีร์สังขยาปกาสกปกรณ์และฎีกา
3/9/2561 / 310
เงินตรานับได้ว่ามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของสังคมมนุษย์ โ..
ภาพจำลองพระพุทธชินสีห์บนเหรียญที่ระลึกสำคัญของไทย
2/9/2561 / 183
พระพุทธรูปเป็นศาสนวัตถุอันเกิดจากความเชื่อและความศรัทธา คติในการ..
เหรียญที่ระลึกพระสยามเทวาธิราช พ.ศ. 2540
1/9/2561 / 263
โดยธรรมชาติของมนุษย์เมื่อตกอยู่ในสภาวะวิกฤต ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ ..