อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าตรวจเยี่ยมกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ (The Coin Museum)
อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าตรวจเยี่ยมกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ (The Coin Museum)
22/2/2565 / 8 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

คณะอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าตรวจเยี่ยมกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ (The Coin Museum) โดยมีนายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ให้การต้อนรับคณะฯ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าตรวจเยี่ยมกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ (The Coin Museum) อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าตรวจเยี่ยมกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ (The Coin Museum) อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าตรวจเยี่ยมกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ (The Coin Museum)
อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าตรวจเยี่ยมกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ (The Coin Museum) อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าตรวจเยี่ยมกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ (The Coin Museum) อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าตรวจเยี่ยมกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ (The Coin Museum)