เหรียญเงิน พระบรมรูป-ไอราพต
เหรียญเงิน พระบรมรูป-ไอราพต
21/7/2561 / 43 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

ผลิต พ.ศ. 2458 เหรียญที่ด้านหนึ่งเป็นรูปพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และอีกด้านหนึ่งเป็นรูปช้างสามเศียรทรงเครื่องหันหน้าตรง ไอราพตเป็นสัญลักษณ์ของพระอินทร์ ใช้สำหรับประทับพระราชสาสน์และประกาศตั้งกรม

เหรียญเงิน พระบรมรูป-ไอราพต เหรียญเงิน พระบรมรูป-ไอราพต
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
มาสกและกหาปณะ : เงินตราพุทธกาลในคัมภีร์สังขยาปกาสกปกรณ์และฎีกา
3/9/2561 / 310
เงินตรานับได้ว่ามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของสังคมมนุษย์ โ..
ภาพจำลองพระพุทธชินสีห์บนเหรียญที่ระลึกสำคัญของไทย
2/9/2561 / 183
พระพุทธรูปเป็นศาสนวัตถุอันเกิดจากความเชื่อและความศรัทธา คติในการ..
เหรียญที่ระลึกพระสยามเทวาธิราช พ.ศ. 2540
1/9/2561 / 263
โดยธรรมชาติของมนุษย์เมื่อตกอยู่ในสภาวะวิกฤต ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ ..