เหรียญทองคำทศ ร.4
เหรียญทองคำทศ ร.4
12/7/2561 / 43 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

ผลิต พ.ศ. 2406 ผลิตเนื่องในขณะนั้นมีทองคำเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และต่างประเทศมีเหรียญทองคำใช้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผลิตเหรียญทองคำใช้บ้าง เหรียญทองคำมีค่าสูงขึ้น ทำให้สะดวกในการค้าขาย เพราะเหรียญเงินที่ผลิตออกมามีราคาต่ำกว่า อนึ่งเหรียญชนิดนี้คือ 2 ตำลึง หรือ 8 บาท เรียกว่า ทศ

เหรียญทองคำทศ ร.4 เหรียญทองคำทศ ร.4
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
มาสกและกหาปณะ : เงินตราพุทธกาลในคัมภีร์สังขยาปกาสกปกรณ์และฎีกา
3/9/2561 / 588
เงินตรานับได้ว่ามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของสังคมมนุษย์ โ..
ภาพจำลองพระพุทธชินสีห์บนเหรียญที่ระลึกสำคัญของไทย
2/9/2561 / 306
พระพุทธรูปเป็นศาสนวัตถุอันเกิดจากความเชื่อและความศรัทธา คติในการ..
เหรียญที่ระลึกพระสยามเทวาธิราช พ.ศ. 2540
1/9/2561 / 422
โดยธรรมชาติของมนุษย์เมื่อตกอยู่ในสภาวะวิกฤต ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ ..