อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
10/5/2565 / 9 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน ๖๐ คน เข้าชมการจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์