รัชฎาภิเษกมาลา ร.ศ.112
รัชฎาภิเษกมาลา ร.ศ.112
22/7/2561 / 117 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

ผลิต ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เพื่อพระราชทานแก่ข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน เนื่องในงานสมโภชฉลองสิริราชสมบัติครบ 25 ปี

รัชฎาภิเษกมาลา ร.ศ.112 รัชฎาภิเษกมาลา ร.ศ.112
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
มาสกและกหาปณะ : เงินตราพุทธกาลในคัมภีร์สังขยาปกาสกปกรณ์และฎีกา
3/9/2561 / 310
เงินตรานับได้ว่ามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของสังคมมนุษย์ โ..
ภาพจำลองพระพุทธชินสีห์บนเหรียญที่ระลึกสำคัญของไทย
2/9/2561 / 183
พระพุทธรูปเป็นศาสนวัตถุอันเกิดจากความเชื่อและความศรัทธา คติในการ..
เหรียญที่ระลึกพระสยามเทวาธิราช พ.ศ. 2540
1/9/2561 / 263
โดยธรรมชาติของมนุษย์เมื่อตกอยู่ในสภาวะวิกฤต ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ ..