รัชมังคลาภิเษก ร.5
รัชมังคลาภิเษก ร.5
13/7/2561 / 56 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

         ผลิต ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) ผลิตขึ้นเนื่องในพระราชพิธีมังคลาภิเษก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 40 ปี และในวโรกาสเปิดพระบรมรูปทรงม้าในคราวเดียวกัน

รัชมังคลาภิเษก ร.5 รัชมังคลาภิเษก ร.5
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
มาสกและกหาปณะ : เงินตราพุทธกาลในคัมภีร์สังขยาปกาสกปกรณ์และฎีกา
3/9/2561 / 588
เงินตรานับได้ว่ามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของสังคมมนุษย์ โ..
ภาพจำลองพระพุทธชินสีห์บนเหรียญที่ระลึกสำคัญของไทย
2/9/2561 / 306
พระพุทธรูปเป็นศาสนวัตถุอันเกิดจากความเชื่อและความศรัทธา คติในการ..
เหรียญที่ระลึกพระสยามเทวาธิราช พ.ศ. 2540
1/9/2561 / 422
โดยธรรมชาติของมนุษย์เมื่อตกอยู่ในสภาวะวิกฤต ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ ..