คณะอาจารย์และนักเรียน ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะอาจารย์และนักเรียน ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
14/6/2565 / 13 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

คณะอาจารย์และนักเรียน ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จำนวน ๖๐ คน เข้าเยี่ยมชมการจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

คณะอาจารย์และนักเรียน ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะอาจารย์และนักเรียน ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะอาจารย์และนักเรียน ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะอาจารย์และนักเรียน ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะอาจารย์และนักเรียน ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์