คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
12/7/2565 / 15 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ จำนวน ๘๘ คน เข้าชมการจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์