เสด็จนิวัตเหรียญกษาปณ์นิเกิล ที่ระลึกเสด็จนิวัตพระนคร
เสด็จนิวัตเหรียญกษาปณ์นิเกิล ที่ระลึกเสด็จนิวัตพระนคร
17/7/2561 / 61 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

          ผลิต พ.ศ. 2504 ผลิตเพื่อเป็นที่ระลึกในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จนิวัติพระนคร หลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และประเทศอื่นๆ ในภาคพื้นยุโรปเมื่อ พ.ศ. 2504

เสด็จนิวัตเหรียญกษาปณ์นิเกิล ที่ระลึกเสด็จนิวัตพระนคร เสด็จนิวัตเหรียญกษาปณ์นิเกิล ที่ระลึกเสด็จนิวัตพระนคร
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
มาสกและกหาปณะ : เงินตราพุทธกาลในคัมภีร์สังขยาปกาสกปกรณ์และฎีกา
3/9/2561 / 588
เงินตรานับได้ว่ามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของสังคมมนุษย์ โ..
ภาพจำลองพระพุทธชินสีห์บนเหรียญที่ระลึกสำคัญของไทย
2/9/2561 / 306
พระพุทธรูปเป็นศาสนวัตถุอันเกิดจากความเชื่อและความศรัทธา คติในการ..
เหรียญที่ระลึกพระสยามเทวาธิราช พ.ศ. 2540
1/9/2561 / 422
โดยธรรมชาติของมนุษย์เมื่อตกอยู่ในสภาวะวิกฤต ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ ..