วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
29/9/2565 / 17 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ระดับชั้น ปวช. และปวส. จำนวน ๖๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์