นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
20/10/2565 / 12 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์