คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝันและเนิร์สเซอรี่เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝันและเนิร์สเซอรี่เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
23/2/2566 / 11 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝันและเนิร์สเซอรี่ จำนวน ๒๑ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝันและเนิร์สเซอรี่เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝันและเนิร์สเซอรี่เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝันและเนิร์สเซอรี่เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝันและเนิร์สเซอรี่เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝันและเนิร์สเซอรี่เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝันและเนิร์สเซอรี่เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝันและเนิร์สเซอรี่เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์