เหรียญสตพรรษมาลา
เหรียญสตพรรษมาลา
23/7/2561 / 48 / สร้างโดย Web Admin

ผลิต ร.ศ. 100 (พ.ศ. 2425) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างเหรียญราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ฝ่ายหน้าและฝ่ายในเป็นที่ระลึกในการสมโภชกรุงครบ 100 ปี ด้านหน้ามีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 รัชกาลในลักษณะผินพระพักตร์ด้านข้างเรียงกัน

เหรียญสตพรรษมาลา เหรียญสตพรรษมาลา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
มาสกและกหาปณะ : เงินตราพุทธกาลในคัมภีร์สังขยาปกาสกปกรณ์และฎีกา
3/9/2561 / 310
เงินตรานับได้ว่ามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของสังคมมนุษย์ โ..
ภาพจำลองพระพุทธชินสีห์บนเหรียญที่ระลึกสำคัญของไทย
2/9/2561 / 183
พระพุทธรูปเป็นศาสนวัตถุอันเกิดจากความเชื่อและความศรัทธา คติในการ..
เหรียญที่ระลึกพระสยามเทวาธิราช พ.ศ. 2540
1/9/2561 / 263
โดยธรรมชาติของมนุษย์เมื่อตกอยู่ในสภาวะวิกฤต ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ ..