นิทรรศการถาวร ชั้น 2
นิทรรศการถาวร ชั้น 2
22/7/2561 / 93 / สร้างโดย Web Admin

นิทรรศการถาวร ชั้น 2นานาอาณาจักรเหรียญ


นานาอาณาจักรเหรียญ

เหรียญเริ่มแรกที่ปรากฏในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในดินแดนที่ถูกเรียกว่า "สุวรรณภูมิ” ประกอบด้วย การจัดแสดงเหรียญสมัยฟูนัน – ทวารวดี, เหรียญลพบุรีหรือละโว้ และเหรียญ ศรีวิชัย ซึ่งแพร่หลายไปตามเส้นทางการค้าในสุวรรณภูมิ จัดแสดงเหรียญจริงผ่านบรรยากาศวิถีชีวิต เศรษฐกิจและการค้าของแต่ละอาณาจักร พร้อมผสมผสานผ่านเทคโนโลยีในการนำเสนอที่น่าสนใจ เช่น แผนที่สุวรรณภูมิ ที่จะบอกที่ตั้งของแต่ละอาณาจักร, ไหหยอดเหรียญ หรือแม้กระทั่งการล่องเรือค้าขายของอาณาจักรศรีวิชัย เป็นต้นเริ่มต้นอาณาจักรไทย


เริ่มต้นอาณาจักรไท

เข้าสู่ยุคสมัยเงินตราไทยที่เรียกว่า "พดด้วง” โดยจะเล่าเรื่องราวของพดด้วงในแต่ละสมัย ผ่านบรรยากาศ ตลาดการค้าโบราณ ที่ค่อยๆ วิวัฒนาการจากสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี จนมาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น รวมถึงเงินตราร่วมสมัยในอาณาจักรอื่นๆ อย่างเช่น ล้านนา ล้านช้าง รวมทั้ง เงินตราทางภาคใต้ โดยจำลองบรรยากาศ "ตลาดโบราณ” ให้ผู้ชมเข้าถึงการค้าในยุคก่อนผ่านการจำลอง และ Animation เล่าเรื่อง อีกทั้งยังได้สัมผัสเงินตราต่างๆ ที่ประกอบบนเงินพดด้วงพร้อมเงินตราร่วมสมัยในอาณาจักรต่างๆ ที่ "วิวัฒนาการพดด้วง”กษาปณ์รัตนโกสินทร์


กษาปณ์รัตนโกสินทร์

ในส่วนห้องจัดแสดงนี้จะนำเสนอความเฟื่องฟูทางการค้าและระบบเงินตรา อันนำไปสู่ความเป็นอารยะแห่งประเทศสยาม การเปลี่ยนผ่านจากเงินพดด้วงสู่เหรียญกษาปณ์ที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของนวัตกรรมการผลิตเหรียญ ทั้งยังนำเสนอความหมายของลวด ลายบนหน้าเหรียญที่สะท้อนให้เห็นบริบทสังคมในยุคๆ นั้น เช่น แบบจำลองเหรียญดอกบัว – เมืองไท และเหรียญช้าง – เมืองไท สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มแรกก่อนจะมาเป็นเหรียญกษาปณ์กลมแบนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการประทับพระบรมรูปพระมหากษัตริย์บนหน้าเหรียญกษาปณ์เป็นครั้งแรก และในสมัยรัชกาลต่อๆ มามีการพัฒนารูปแบบการผลิตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเหรียญกับสังคมไทย


เหรียญกับสังคมไทย

นำเสนอเรื่องราวของเหรียญในมุมมองแปลกใหม่ที่ไม่ใช่แค่เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนแต่เหรียญกลับมีบทบาททั้งในด้านศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อและประเพณีของคนไทย โดยจะเห็นได้จากพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ งานบวช งานแต่งงาน การโยนเหรียญเสี่ยงทาย การนำเหรียญใส่กระทง เป็นต้น โดยนำเสนอผ่านการจำลองโมเดลและระบบ Interactive เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ลองสัมผัสด้วยตนเอง
เหรียญนานาชาติ


เหรียญนานาชาติ

เป็นห้องจัดแสดงที่จะพาผู้ชมทุกคนรู้จักเหรียญกษาปณ์จากต่างประเทศ ผ่านเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ของโลกที่จำลองขึ้นเหมือนเข้าไปร่วมเหตุการณ์จริง เพื่อดูว่าประเทศต่างๆ มองเห็นและบอกเล่าเรื่องราว ผ่านเหรียญอย่างไรบ้างก่อนจะเข้าไปมองโลกผ่านเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนที่ผู้เข้าชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์ และเลือกศึกษาเหรียญของแต่ละประเทศได้ด้วยตนเอง จากทั้ง Interactive และโมเดลจำลองกว่าจะมาเป็นเหรียญ


กว่าจะมาเป็นเหรียญ

นำเสนอเรื่องราวกว่าจะมาเป็นเหรียญอย่างที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเหรียญต้องผ่านอะไรมาบ้าง นับตั้งแต่รูปลักษณ์ของการเป็นสินแร่โลหะ กระทั่งผ่านกระบวนการรังสรรค์จนเป็นอย่างที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ชมสามารถสร้างสรรค์เหรียญในแบบของคุณนำกลับไปเป็น ที่ระลึกได้รู้รอบเหรียญ


รู้รอบเหรียญ

เรื่องราว "ความรู้รอบเหรียญ” ให้ผู้ชมค้นหาความหมายลวดลายบนหน้าเหรียญ รวมทั้งลักษณะของกระบวนการผลิต เทคนิคต่างๆ ของการผลิตเหรียญ เช่น ทำไมเหรียญ 5 บาท ถึงมี 9 เหลี่ยม ซึ่งแตกต่างจากเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดอื่นๆ เป็นต้น
ร้อยเรียงเรื่องเงินตราไทย


ร้อยเรียงเรื่องเงินตราไทย

บทสรุปของนิทรรศการที่จะทิ้งคำถามให้ผู้ชมได้คิดว่าเหรียญมีมากกว่า 2 หน้า โดยเหรียญเปรียบเสมือน "สมุดบันทึก” ที่บอกเล่าเรื่องราวแห่งยุคสมัย

 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
นิทรรศการถาวร ชั้น 1
23/7/2561 / 97
การพาทุกคนย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเงินตรา ก่อนการกำเนิดของเหรียญ ..
นิทรรศการถาวร ชั้น 3
21/7/2561 / 68
รวบรวมเหรียญที่ผลิตขึ้นในรัชกาลที่ 9 ที่ถูกบรรจุเอาไว้ในห้องนี้ผ่านภา..
เหรียญของพ่อ
6/7/2561 / 42
นิทรรศการชั่วคราวที่จัดทำขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท..