นิทรรศการถาวร ชั้น 3
นิทรรศการถาวร ชั้น 3
21/7/2561 / 34 / สร้างโดย Web Admin

นิทรรศการถาวร ชั้น 3วัฒนากษาปณ์ไทย


วัฒนากษาปณ์ไทย

รวบรวมเหรียญที่ผลิตขึ้นในรัชกาลที่ 9 ที่ถูกบรรจุเอาไว้ในห้องนี้ผ่านภาพยนตร์เรื่องราวจุดเริ่มต้นของเหรียญกษาปณ์แรกในรัชกาลที่ 9 และเหรียญกษาปณ์คู่พระบารมี เพื่อให้ปวงชนชาวไทยและชาวต่างชาติจะร่วมประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 ของประเทศไทย 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
นิทรรศการถาวร ชั้น 1
23/7/2561 / 58
การพาทุกคนย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเงินตรา ก่อนการกำเนิดของเหรียญ ..
นิทรรศการถาวร ชั้น 2
22/7/2561 / 61
เหรียญเริ่มแรกที่ปรากฏในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเคยเป็นหน..
เหรียญของพ่อ
6/7/2561 / 20
นิทรรศการชั่วคราวที่จัดทำขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท..