นิทรรศการถาวร ชั้น 3
นิทรรศการถาวร ชั้น 3
21/7/2561 / 640 / สร้างโดย Web Admin

ห้องวัฒนากษาปณ์ไทย


จัดแสดงเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้เข้าชมจะได้พบกับเหรียญที่ผลิตขึ้นใช้ในระบบเศรษฐกิจ ตั้งแต่ พ.ศ. 2493 จวบจนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดสุดท้ายในรัชสมัยของพระองค์ ที่แสดงให้เห็นพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในด้านต่าง ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ มีการพัฒนาตั้งแต่ชนิดราคา ลวดลาย วัสดุ ขนาด และน้ำหนัก นอกจากนั้นยังมีเหรียญที่ระลึก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ที่สร้างในโอกาสต่าง ๆ ในสมัยรัชกาลที่ 9 และยังมีชุดเหรียญที่ระลึกประจำจังหวัดให้ได้รับชมอีกด้วย 
วัฒนากษาปณ์ไทย

วัฒนากษาปณ์ไทย

 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
เงินตรารัตนโกสินทร์
24/1/2563 / 362
เหรียญกษาปณ์ไทยผลิตขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า..
นิทรรศการถาวร ชั้น 1
23/7/2561 / 1048
พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ จะพาทุกคนย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเ..
นิทรรศการถาวร ชั้น 2
22/7/2561 / 927
เหรียญเริ่มแรกที่ปรากฏในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเคยเป็นหน..