รอบเข้าชม
รอบเข้าชม
23/7/2561 / 63 / สร้างโดย Web Admin

วันเวลาทำการ

วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 .น
(ปิดให้บริการทุกวันจัททร์ เข้าชมเป็นรอบทุกๆ 20 นาที โดยเข้าชมรอบเวลา 10.00 .น
และเข้าชมรอบสุดท้ายเวลา 17.00 น)

อัตราค่าเข้าชม : ราคา 100 บาท

รอบเช้า รอบบ่าย
10.00 13.00
10.20 13.20
10.40 13.40
11.00 14.00
11.20 14.20
11.40 14.40
12.00 15.00
12.20 15.20
12.40 16.00
- 16.20
- 16.40
- 17.00 (รอบสุดท้าย)


* หมายเหตุ ท่านผู้ชมสามารถเดินดูห้องจัดแสดงอื่นๆ ได้ตามอัธยาศัย โดยไม่จำกัดเวลา ภายในวันที่ระบุในบัตรเข้าชม
ยกเว้นส่วนนิทรรศการถาวร ซึ่งทางอาคารจำเป็นต้องขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าชมเฉพาะรอบเวลาที่ระบุไว้ในบัตรเข้าชมเท่านั้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
เกี่ยวกับเรา
31/7/2561 / 119
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของเหรียญกษาป..
ติตต่อเรา
30/7/2561 / 78
พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 เ..
บริการของเรา
23/5/2561 / 67
ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ภายในห้องจำหน่ายสินค้าที่ระลึกท่านผู้ชมสา..