รอบเข้าชม
รอบเข้าชม
6/1/2563 / 615 / สร้างโดย Web Admin

วันเวลาทำการ

วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.  เข้าชมรอบสุดท้าย เวลา 15.00 น.  

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 18.00 น. 

เข้าชมรอบสุดท้าย เวลา 16.00 น.

***ปิดให้บริการทุกวันจันทร์ เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์***

อัตราค่าเข้าชม:ประเภทผู้เข้าชม

บัตรราคา 50 บาท

บัตรราคา 20 บาท

เข้าชมฟรี

  1. ชาวไทย

- ผู้ใหญ่

- นักศึกษา

- เด็กอายุ 10-18 ปี

- นักเรียน 

(อายุ ไม่เกิน 18 ปี)

- เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี 

(สูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร)

- ผู้สูงอายุ สัญชาติไทย อายุ 60 ปี บริบูรณ์

- พระภิกษุ สามเณร แม่ชี นักบวช

- ผู้พิการ


  2. ชาวต่างชาติ

- ผู้ใหญ่

- ผู้สูงอายุ

- เด็กอายุ 10-18 ปี

-

- เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี

- นักบวช

- ผู้พิการ

  


การเข้าชมนิทรรศการถาวร


รอบเวลา

วันอังคาร - วันศุกร์

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

รอบที่
รอบเวลา
รอบที่
รอบเวลา
1
8.30
 1
 10.00
2
9.00
 2
 10.30
3
9.30
 3
 11.00
4
 10.00
 4
 11.30
5
 10.30
 5
 12.00
6
 11.00
 6
 12.30
7
 11.30
 7
 13.00
8
 12.00
 8
 13.30
9
 12.30
 9
 14.00
10
 13.00
 10
 14.30
11
 13.30
 11
 15.00
12
 14.00
 12
 15.30
13
 14.30
 13
 16.00
14
15.00

 

ระยะเวลาในการเข้าชม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
เกี่ยวกับเรา
21/1/2563 / 619
กรมธนารักษ์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านการผลิตและการบริหารจัดกา..
ติดต่อเรา
30/7/2561 / 490
พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุ..
บริการของเรา
23/5/2561 / 795
ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ภายในห้องจำหน่ายสินค้าที่ระลึกท่านผู้ชมสา..