เหรียญที่ระลึกสำหรับพระราชทานผู้ช่วยในการแนชันนาลเอกษฮิบิเชน
เหรียญที่ระลึกสำหรับพระราชทานผู้ช่วยในการแนชันนาลเอกษฮิบิเชน
29/5/2561 / 61 / สร้างโดย Web Admin

ลักษณะกลมแบน ขอบเรียบ ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปครึ่งพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่อง "มหาศวามิศราธิบดี” และสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา บรมราชเทวี ทรงเครื่อง "มหาสวามินี” ด้านหลังเป็นรูปเทวดาสององค์ยืนบนแท่น ถือพระขรรค์และยึดชายผ้าคนละมุม ตอนกลางเว้นว่างเพื่อจารึกชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัล ริมขอบมีข้อความว่า "การแนชั่นนาลเอกษฮิบิชัน ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ 1244” สร้างขึ้นสำหรับพระราชทานผู้ที่ร่วมในการแสดงนิทรรศการแห่งชาติ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ ในคราวฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 100 ปี เมื่อ พ.ศ. 2425

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
มาสกและกหาปณะ : เงินตราพุทธกาลในคัมภีร์สังขยาปกาสกปกรณ์และฎีกา
3/9/2561 / 334
เงินตรานับได้ว่ามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของสังคมมนุษย์ โ..
ภาพจำลองพระพุทธชินสีห์บนเหรียญที่ระลึกสำคัญของไทย
2/9/2561 / 202
พระพุทธรูปเป็นศาสนวัตถุอันเกิดจากความเชื่อและความศรัทธา คติในการ..
เหรียญที่ระลึกพระสยามเทวาธิราช พ.ศ. 2540
1/9/2561 / 272
โดยธรรมชาติของมนุษย์เมื่อตกอยู่ในสภาวะวิกฤต ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ ..