เหรียญของพ่อ
เหรียญของพ่อ
6/7/2561 / 20 / สร้างโดย Web Admin

นิทรรศการชั่วคราวที่จัดทำขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อปวงชนชาวไทยจนแพร่ไกลถึงต่างประเทศให้เป็นที่ประจักษ์ต่อพระวิริยะอุสาหะและพระอัจฉริยะภาพของ "พระมหากษัตริย์นักพัฒนา” โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนนิทรรศการ ได้แก่

ส่วนที่ 1: ทุกท่านได้จะได้รับชมความในใจของพสกนิกรชาวไทยต่อการสูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งไป "ความในใจพสกนิกรต่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9” พร้อมกับผลงานต่างๆที่ประชาชนทุกคนตั้งใจรังสรรค์เพื่อถวายแด่พระองค์เป็นครั้งสุดท้าย ทั้งบทเพลงจากศิลปิน , ภาพวาดจากหลายแขนงจากหลายศิลปินผู้ตั้งใจรังสรรค์ ค่ะ / ครับ

ส่วนที่ 2:"กลางใจ ไทยนิรันดร์” ที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญสำคัญในรัชกาลที่ 9 ถึง 9 เหรียญด้วยกันพร้อมกับชมภาพเสมือนจริง รวมทั้ง พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 9 บางส่วนจากกว่า 3,000 โครงการในพระราชดำริ

ส่วนที่ 3: และส่วนสุดท้าย "ก้าวตามรอยความดี” เพราะในวันนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าการยึดมั่นในความดีงามตามแบบอย่างพระองค์ ให้คำสอนของพระองค์เป็นเสมือนรอยเท้าที่ให้เราได้ก้าวตาม ร่วมทำความดีถวายพ่อ สร้างสังคมแห่งความดีงาม รู้รักสามัคคี ฝากคำสัญญาไว้กับใจตัวเองแล้วจงมุ่งมั่นตั้งใจทำ เพื่อให้สมกับพระราชปณิธานของพระองค์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
นิทรรศการถาวร ชั้น 1
23/7/2561 / 58
การพาทุกคนย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเงินตรา ก่อนการกำเนิดของเหรียญ ..
นิทรรศการถาวร ชั้น 2
22/7/2561 / 61
เหรียญเริ่มแรกที่ปรากฏในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเคยเป็นหน..
นิทรรศการถาวร ชั้น 3
21/7/2561 / 34
รวบรวมเหรียญที่ผลิตขึ้นในรัชกาลที่ 9 ที่ถูกบรรจุเอาไว้ในห้องนี้ผ่านภา..