Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest

Press (or click) to share This Website

นิทรรศการ

ปฐมบทแห่งเงินตรา

แอนิเมชั่นสี่มิติ ฉายบนผนังถ้ำแบบ ๓๖๐ องศา บอกเล่าจุดเริ่มต้นแห่งการแลกเปลี่ยนของสังคมมนุษย์ ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ก่อนแปรเปลี่ยนสู่การใช้สื่อกลางและปรับปรุงวัสดุที่ใช้เป็นสื่อกลางเมื่อโลกค้นพบโลหะ

เส้นทางวิวัฒนาการเงินตรา

ทำไมชาวมองโกลถึงเลือกใช้หนังกระรอกในการแลกซื้อสินค้า ในขณะที่ชาวอินเดียนแดงในอเมริกาเหนือกลับใช้หนังตัวบีเวอร์ ร่วมรับรู้ความแตกต่างของสื่อกลางอันเกิดจากปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมความเชื่อของคนทั่วโลก

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ปฏิรูปเหรียญกษาปณ์ไทย

เรื่องราวการปฏิรูปเงินตราในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔  เป็นผลให้ประเทศสยามมีเหรียญกษาปณ์ใช้สืบเนื่องมากว่า ๒ ศตวรรษ

นานาอาณาจักรเหรียญ

จัดแสดงเหรียญสมัยฟูนัน ทวารวดี ละโว้ และศรีวิชัย เหรียญในสมัยแรกเริ่มที่ปรากฏในพื้นที่ประเทศไทย ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนที่เรียกว่า “สุวรรณภูมิ” พร้อมถ่ายทอดที่มาและลวดลายซึ่งเป็นสัญลักษณ์มงคล ผ่านสภาพสังคมและการค้าของดินแดนในอาณาจักรโบราณ

เริ่มต้นอาณาจักรไทย

จัดแสดงพดด้วง เงินตราของชนชาติไทยในอดีต พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนและเศรษฐกิจ สมัยอาณาจักรสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา ท่ามกลางบรรยากาศตลาดในย่านชุมชน

กษาปณ์รัตนโกสินทร์

จัดแสดงเหรียญสมัยรัตนโกสินทร์ จำนวนกว่า ๒๐๐ เหรียญ กับเรื่องราวในยุคบุกเบิก ปฏิรูป พัฒนา และปรับตัวของเหรียญกษาปณ์ไทยร่วมสองศตวรรษที่ผ่านมา

เหรียญกับสังคมและความเชื่อ

แกลอรี่ชีวิตที่สะท้อนมิติของเหรียญในด้านอื่นๆ ที่เข้ามามีบทบาทในทุกช่วงชีวิตของมนุษย์แบบที่เราอาจนึกไม่ถึง

เหรียญนานาชาติ

ทำความรู้จักกับเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนจากทุกประเทศทั่วโลกกว่า ๑,๕๐๐ เหรียญ พร้อมเรื่องราวที่พวกเขาเลือกบันทึกไว้บนเหรียญ และตื่นตาตื่นใจกับเทคนิคล้ำสมัยในการผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกของ แต่ละชนชาติ

กว่าจะมาเป็นเหรียญ

ฝีมือและความชำนาญในการออกแบบ ตลอดจนกระบวนการผลิตที่ละเอียดและประณีต บอกเล่าความหลากหลายตลอดกระบวนการกว่าจะมาเป็นเหรียญ

รู้รอบเหรียญ

รู้จักเรื่องราวของเหรียญอย่างรอบด้าน ตั้งแต่ขอบลึกลงไปจนถึงเนื้อโลหะ

ร้อยเรียงเรื่องเงินตรา

สรุปบันทึกการเดินทางของเงินตราที่เปลี่ยนรูปร่างเรื่อยมาตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการเกิดขึ้นของสื่อกลางการชำระเงินแบบใหม่

ยุคทองของเหรียญไทย

เรื่องราวของเหรียญสมัยรัชกาลปัจจุบันที่ได้รับการเรียงร้อย เพื่อบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นรัชกาลจนถึงปัจจุบัน

ห้องจัดแสดงเหรียญ ร.9

ห้อง OUTTRO

เงินตรา นักเดินทางแห่งสุวรรณภูมิ

จัดแสดงเหรียญเงินสมัยฟูนัน ทวารวดี และศรีวิชัย เหรียญในสมัยเริ่มแรกที่ปรากฏในพื้นที่ประเทศไทย ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งในดินแดนที่ถูกเรียกขานว่า “สุวรรณภูมิ” แหล่งการค้าที่รุ่งเรืองในสมัยโบราณ โดยมีการใช้เหรียญอย่างแพร่หลายในหลากหลายอาณาจักร

พดด้วง ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย

วิวัฒนาการพดด้วง

การปรับเปลี่ยนพัฒนาและวิวัฒนาการทางด้านรูปร่างของเงินพดด้วงในแต่ละยุคสมัยมีการจัดแสดงเงินจำลองชนิดต่างๆเช่นเงินกำไลเงินวงแหวนเงินวงแหวนและเงินชนิดอื่นๆที่สันนิษฐานว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนามาเป็นเงินพดด้วง

ขั้นตอนการผลิตพดด้วง

จัดแสดงขั้นตอนการผลิตพดด้วงในสมัยรัตนโกสินทร์ทั้งอุปกรณ์ วิธีการผลิต ผ่านการจำลองอุปกรณ์และการ สเกตซ์การทำงานในโรงงานผลิต

เหรียญกษาปณ์สมัยรัตนโกสินทร์

จัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยในด้านการปฏิรูประบบเงินตราที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ปฏิรูปเงินตราไทย โดยเปลี่ยนผ่านจากเงินพดด้วงสู่เหรียญกษาปณ์ไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ

เหรียญนานาชาติ

ทำความรู้จักประเทศต่างๆ กว่า ๔๐ ประเทศ ผ่านเรื่องราวที่พวกเขาบันทึกไว้บนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน และเรียนรู้เทคนิคอันตระการตาของการผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกของแต่ละชนชาติ ที่จะทำให้ผู้ชมได้พบประสบการณ์ครั้งใหม่เกี่ยวกับเหรียญ

เหรียญของพ่อ

เรื่องราวของเหรียญสมัยรัชกาลปัจจุบันที่ได้รับการเรียงร้อยเพื่อบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นรัชกาลจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นพระราชกรณียกิจต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่แผ่นดินและพสกนิกรชาวไทยทุกคน