Press (or click) to share This Website

คำถามที่ถามบ่อย

พิพิธภัณฑ์เหรียญเปิดให้บริการในวันเวลาใดบ้าง?

พิพิธภัณฑ์เหรียญเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่วันอังคาร – วันอาทิตย์ รวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

*** หมายเหตุ : หากวันหยุดนักขัตฤกษ์ตรงกับวันจันทร์ ทางพิพิธภัณฑ์ปิดทำการ

พิพิธภัณฑ์เหรียญเปิดให้เข้าชมเป็นรอบหรือไม่และอย่างไร?

การเข้ารับชมพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

  1. การรับชมนิทรรศการถาวรต้องรับชมตามรอบเวลา  โดยมีรอบเข้าชมทุกๆ 20 นาที
    • ระยะเวลารับชมนิทรรศการถาวร 2 ห้อง (ชั้น 1)  ใช้เวลาประมาณ  30  นาที  ได้แก่
      • ห้องปฐมบทแห่งเงินตรา
      • ห้องเส้นทางวิวัฒนาการเงินตรา
  2. การเข้ารับชมนิทรรศการชั่วคราว , นิทรรศการเหรียญของพ่อ  และนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 4  สามารถรับชมได้ตามอัธยาศัยไม่จำกัดเวลา

*** หมายเหตุ : รอบเข้าชมทุกๆ 20 นาที  รอบแรกที่เวลา 10.00 น. และรอบสุดท้ายที่เวลา 17.00 น.  โดยในแต่ละรอบจะสามารถรองรับผู้เข้าชม  20  ท่านต่อรอบ

อัตราค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญเท่าไหร่?

ตั้งแต่  มกราคม – ธันวาคม 2558   พิพิธภัณฑ์เหรียญเปิดให้เข้าชมฟรี  ไม่เสียใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

*** หมายเหตุ : การเก็บค่าเข้าชมจะมีการเริ่มเก็บในปี 2559  โดยในส่วนนี้จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

สถานที่ใกล้เคียงพิพิธภัณฑ์เหรียญคือสถานที่ใด?

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า
วัดชนะสงคราม
สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม
ถนนข้าวสาร
ท้องสนามหลวง

มีรถประจำทางสายใดผ่านบ้าง?

รถโดยสารประจำทาง สาย 2 , 3 , 9 , 15 , 30 , 33 , 35 , 42 , 43 , 44 , 47 , 59 , 65 , 68 , 79 , 82 , 127 , 157 , 201 , 203 , 503 , 507 , 509 , 511 , 516 , 524 และ 556

นิทรรศการชั้น 2 และชั้น 3 ทั้งหมดจะเปิดให้บริการเข้าชมเมื่อไร?

นิทรรศการ 2 ห้อง ชั้น 2 จะเปิดให้เข้าชมในเร็วๆนี้ของปี 2558 แต่นิทรรศการและส่วนอื่นๆทั้งหมดภายในอาคารจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ในปี 2559

พิพิธภัณฑ์เหรียญมีที่จอดรถหรือไม่ และค่าจอดรถเท่าไหร่?

พิพิธภัณฑ์มีบริการที่จอดรถสำหรับผู้ที่มาใช้บริการโดยไม่เสียค่าที่จอดรถ ซึ่งสามารถจอดรถได้ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.