Press (or click) to share This Website

สมาชิก

“ร่วมเป็นสมาชิกกับเรา และรับสิทธิพิเศษก่อนใคร”

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

  1. ท่านสามารถรับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของทางพิพิธภัณฑ์ผ่านการแจ้งเตือนในระบบ ข้อความและ e-mail
  2. ท่านสามารถใช้บริการห้องสมุดพิพิธภัณฑ์เหรียญได้ฟรีภายในวันและเวลาเปิดทำการ
  3. ท่านสามารถรับสิทธิพิเศษในการสำรองที่นั่งสัมมนาวิชาการและร่วมกิจกรรม workshop

ลงทะเบียน

ข้อมูลผู้ใช้ / Login Info
ข้อมูลส่วนตัว / General Info
ข้อมูลการติดต่อ / Contact Info