Press (or click) to share This Website

รอบเข้าชม

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์)
เข้าชมเป็นรอบ ทุกๆ ๒๐ นาที โดยเข้าชมรอบแรกเวลา ๑๐.๐๐ น. และเข้าชมรอบสุดท้ายเวลา ๑๗.๐๐ น.

*** หมายเหตุ : สามารถตรวจสอบรอบเข้าชมในแต่ละวันได้ที่หมายเลข          ๐๒ – ๒๘๒ – ๐๘๑๘ ต่อ ๐

อัตราค่าเข้าชม: ไม่เสียค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี

  • เด็ก (สูงไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร)
  • นักเรียน นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี) ในเครื่องแบบหรือแสดงบัตร
  • พระภิกษุ สามเณร และนักบวช
  • ผู้สูงอายุมีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
  • ผู้พิการทุกประเภท

* หมายเหตุ ท่านผู้ชมสามารถเดินดูห้องจัดแสดงอื่นๆ ได้ตามอัธยาศัย โดยไม่จำกัดเวลา ภายในวันที่ระบุในบัตรเข้าชม ยกเว้นส่วนนิทรรศการถาวร ซึ่งทางอาคารจำเป็นต้องขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าชมเฉพาะรอบเวลาที่ระบุไว้ในบัตรเข้าชมเท่านั้น

รอบที่ / Roundรอบเวลา / Sessionรอบที่ / Roundรอบเวลา / Session
110.001213.40
210.201314.00
310.401414.20
411.001514.40
511.201615.00
611.401715.20
712.001815.40
812.201916.00
912.402016.20
1013.002116.40
1113.202217.00