Press (or click) to share This Website

บริการของเรา

ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก

ภายในห้องจำหน่ายสินค้าที่ระลึกท่านผู้ชมสามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายช่องทาง เช่น จุดจำหน่ายเหรียญอิเล็กทรอนิกส์ และเคาน์เตอร์ที่มีสินค้าที่ระลึกรวบรวมไว้อย่างมากมาย

ร้านกาแฟ

สัมผัสและดื่มด่ำกับกาแฟกลิ่นหอมละมุนละไม ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่น

ห้องสมุด

ให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเหรียญกษาปณ์และเงินตราที่หลากหลายและครอบคลุม ทั้งหนังสือ นิตยสาร งานวิจัย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีพื้นที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับเหรียญและเงินตราสำหรับผู้ที่สนใจ

กิจกรรมครอบครัว

ห้องที่จะรองรับผู้เข้าชมที่มาชมพิพิธภัณฑ์เหรียญแบบเป็นครอบครัว โดยห้องนี้จะมีกิจกรรมที่รองรับและเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวรวมไปถึงระหว่างครอบครัวด้วย