Press (or click) to share This Website

ร่วมงานกับเรา

โอกาสดีๆ มาถึงคนมีไฟ ต้องการแสดงความสามารถ รักในการให้บริการงานบริหารจัดการ งานพิพิธภัณฑ์ (Museum)

ตำแหน่ง

 • เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
 • เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลพิพิธภัณฑ์
 • เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและกิจกรรม
 • เจ้าหน้าที่แคชเชียร์
 • เจ้าหน้าที่เทคนิคและซ่อมบำรุงอาคาร

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สนใจเข้าร่วมงาน ** รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. และปวส. เฉพาะสายวิชาชีพเท่านั้น
 • อายุตั้งแต่ 21 ปี ไม่เกิน 35 ปี *** หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพอาจพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • รักและเข้าใจในงานที่เป็นผู้ให้บริการอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพ มารยาท และปฏิภาณไหวพริบที่ดี
 • รูปร่าง หน้าตา สะอาดสะอ้าน สมส่วน ทั้งชายและหญิง นอกจากนี้ ผู้หญิงต้องแต่งหน้าได้พอสมควร
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันอย่างมากได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ** หากมีความสามารถด้านภาษาที่ 3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 282 – 0818 หมายเลขโทรสาร 02 – 282 – 0819 https://www.facebook.com/coinmuseumthailand/

วิธีการสมัครงาน

 • E-mail : coinmuseumthailandHR@gmail.com
 • ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบ อาทิเช่น สำเนาทะเบียนบ้าน ,สำเนาบัตรประชาชน ,สำเนาการศึกษา เป็นต้น
 • สมัครด้วยตนเองที่พิพิธภัณฑ์เหรียญ
 • โทรเข้ามาสอบถามเพื่อนัดการสัมภาษณ์ได้ที่ 02 – 282 – 0818 ต่อ 104 คุณสุภชา บัวดิษฐ์