ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา
25/7/2562 / 0 / สร้างโดย หทัยทิพย์ เรืองพิจิตร

ร่วมงานกับเรา

โอกาสดีๆ มาถึงคนมีไฟ ต้องการแสดงความสามารถ รักในการให้บริการงานบริหารจัดการ งานพิพิธภัณฑ์ (Museum)

ตำแหน่ง

-เจ้าหน้าที่ต้อนรับ

-เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

-เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและกิจกรรม

-เจ้าหน้าที่แคชเชียร์

-เจ้าหน้าที่เทคนิคและซ่อมบำรุงอาคาร

คุณสมบัติ

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สนใจเข้าร่วมงาน ** รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. และปวส. เฉพาะสายวิชาชีพเท่านั้น

-อายุตั้งแต่ 21 ปี ไม่เกิน 35 ปี *** หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพอาจพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รักและเข้าใจในงานที่เป็นผู้ให้บริการอย่างดี

-มีบุคลิกภาพ มารยาท และปฏิภาณไหวพริบที่ดี

-รูปร่าง หน้าตา สะอาดสะอ้าน สมส่วน ทั้งชายและหญิง นอกจากนี้ ผู้หญิงต้องแต่งหน้าได้พอสมควร

-มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันอย่างมากได้ดี

-สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ** หากมีความสามารถด้านภาษาที่ 3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน

 

 

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 282 – 0818 หมายเลขโทรสาร 02 – 282 – 0819 https://www.facebook.com/coinmuseumthailand/

 

วิธีการสมัครงาน

E-mail : coinmuseumthailandHR@gmail.com

ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบ อาทิเช่น สำเนาทะเบียนบ้าน ,สำเนาบัตรประชาชน ,สำเนาการศึกษา เป็นต้น

สมัครด้วยตนเองที่พิพิธภัณฑ์เหรียญ

โทรเข้ามาสอบถามเพื่อนัดการสัมภาษณ์ได้ที่ 02 – 282 – 0818 ต่อ 104 คุณสุภชา บัวดิษฐ์