โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
31/1/2563 / 7 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

คณาจารย์ และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒๖๐ คน จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์