มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
3/2/2563 / 4 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ชั้นปีที่ ๓ จากมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๙ คน เข้าชมและขอข้อมูลเรื่อง "เหรียญกษาปณ์ไทย" ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์