มหาวิทยาลัยมหิดลขอเข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
มหาวิทยาลัยมหิดลขอเข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
6/3/2563 / 3 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานภัณฑารักษ์) ให้สัมภาษณ์ และถ่ายทำรายการ "แชะ ช้อป แชท แบบหมอๆ" จากคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยมหิดลขอเข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดลขอเข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดลขอเข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
มหาวิทยาลัยมหิดลขอเข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดลขอเข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดลขอเข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
มหาวิทยาลัยมหิดลขอเข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์