นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การจัดการพิพิธภัณฑ์” ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การจัดการพิพิธภัณฑ์” ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
27/1/2564 / 5 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในรูปแบบการสอนแบบออฟไลน์และออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวิชาวิจัยการโฆษณาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อ "การจัดการพิพิธภัณฑ์” ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์ 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การจัดการพิพิธภัณฑ์” ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การจัดการพิพิธภัณฑ์” ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การจัดการพิพิธภัณฑ์” ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การจัดการพิพิธภัณฑ์” ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การจัดการพิพิธภัณฑ์” ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การจัดการพิพิธภัณฑ์” ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การจัดการพิพิธภัณฑ์” ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การจัดการพิพิธภัณฑ์” ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การจัดการพิพิธภัณฑ์” ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การจัดการพิพิธภัณฑ์” ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์