บริษัท ทาร์เก็ตมีเดียแอนด์เทเลวิชั่น จำกัด เข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
บริษัท ทาร์เก็ตมีเดียแอนด์เทเลวิชั่น จำกัด เข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
24/2/2564 / 7 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ให้สัมภาษณ์ และเป็นวิทยากรด้านเหรียญกษาปณ์ และเงินตรา ให้กับบริษัท ทาร์เก็ตมีเดียแอนด์เทเลวิชั่น จำกัด ผู้ผลิตรายการ เช็กอิน อินเทรนด์ ออกอากาศทางช่อง ๙ mcot HD ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๗.๕๕ - ๐๘.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

บริษัท ทาร์เก็ตมีเดียแอนด์เทเลวิชั่น จำกัด เข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ บริษัท ทาร์เก็ตมีเดียแอนด์เทเลวิชั่น จำกัด เข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ บริษัท ทาร์เก็ตมีเดียแอนด์เทเลวิชั่น จำกัด เข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
บริษัท ทาร์เก็ตมีเดียแอนด์เทเลวิชั่น จำกัด เข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ บริษัท ทาร์เก็ตมีเดียแอนด์เทเลวิชั่น จำกัด เข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ บริษัท ทาร์เก็ตมีเดียแอนด์เทเลวิชั่น จำกัด เข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์