อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
2/3/2564 / 6 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

อาจารย์และนักศึกษา ระดับ ปวส.๒ จำนวน ๔๔ คน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์