สำนักงานเขตดุสิต นำเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตดุสิตและผู้เกี่ยวข้อง เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
สำนักงานเขตดุสิต นำเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตดุสิตและผู้เกี่ยวข้อง เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
16/3/2564 / 3 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

สำนักงานเขตดุสิต นำเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตดุสิตและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐ คน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 

สำนักงานเขตดุสิต นำเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตดุสิตและผู้เกี่ยวข้อง เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ สำนักงานเขตดุสิต นำเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตดุสิตและผู้เกี่ยวข้อง เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ สำนักงานเขตดุสิต นำเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตดุสิตและผู้เกี่ยวข้อง เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
สำนักงานเขตดุสิต นำเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตดุสิตและผู้เกี่ยวข้อง เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ สำนักงานเขตดุสิต นำเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตดุสิตและผู้เกี่ยวข้อง เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ สำนักงานเขตดุสิต นำเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตดุสิตและผู้เกี่ยวข้อง เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์