บริษัท บิ๊กทีม จำกัด เข้าถ่ายทำรายการ Sport Night ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
บริษัท บิ๊กทีม จำกัด เข้าถ่ายทำรายการ Sport Night ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
19/3/2564 / 5 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

ทีมงาน บริษัท บิ๊กทีม จำกัด  จำนวน ๘ คน  เข้าถ่ายทำรายการ Sport Night ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

บริษัท บิ๊กทีม จำกัด เข้าถ่ายทำรายการ Sport Night ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ บริษัท บิ๊กทีม จำกัด เข้าถ่ายทำรายการ Sport Night ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ บริษัท บิ๊กทีม จำกัด เข้าถ่ายทำรายการ Sport Night ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
บริษัท บิ๊กทีม จำกัด เข้าถ่ายทำรายการ Sport Night ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ บริษัท บิ๊กทีม จำกัด เข้าถ่ายทำรายการ Sport Night ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์