เหรียญวันนี้มีเรื่องเล่า วันป่าไม้โลก
เหรียญวันนี้มีเรื่องเล่า วันป่าไม้โลก
21/3/2564 / 7 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

21 มีนาคม วันป่าไม้โลก #พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ชวนมาบุกป่าฝ่าดง ตามหาเส้นทางวิวัฒนาการเงินตราจากการนำวัสดุใกล้ตัวในธรรมชาติมาใช้แลกเปลี่ยนสิ่งของ จนพัฒนามาใช้โลหะเป็นสื่อกลางจนถึงปัจจุบัน ติดต่อสอบถามโทร. 022820818 กด 0

เหรียญวันนี้มีเรื่องเล่า วันป่าไม้โลก เหรียญวันนี้มีเรื่องเล่า วันป่าไม้โลก เหรียญวันนี้มีเรื่องเล่า วันป่าไม้โลก
เหรียญวันนี้มีเรื่องเล่า วันป่าไม้โลก