คณะครูและนักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะครูและนักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
12/2/2565 / 6 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

คณะครูและนักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน ๒๗ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

คณะครูและนักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะครูและนักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะครูและนักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะครูและนักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะครูและนักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะครูและนักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์