สำนักข่าวไทย ช่อง 9 อสมท เข้าถ่ายทำข่าวด้านการท่องเที่ยว และประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปนานุรักษ์
สำนักข่าวไทย ช่อง 9 อสมท เข้าถ่ายทำข่าวด้านการท่องเที่ยว และประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปนานุรักษ์
17/3/2565 / 5 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ให้สัมภาษณ์และถ่ายทำสกู๊ปข่าวการท่องเที่ยว ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย ผ่านพิพิธภัณฑ์ กับสำนักข่าวไทย ช่อง ๙ อสมท. ในโอกาสที่ประเทศไทยติดอันดับ 5 ของโลกประเทศยอดเยี่ยมในโลกที่มีอิทธิพลด้านมรดกวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

สำนักข่าวไทย ช่อง 9 อสมท เข้าถ่ายทำข่าวด้านการท่องเที่ยว และประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปนานุรักษ์ สำนักข่าวไทย ช่อง 9 อสมท เข้าถ่ายทำข่าวด้านการท่องเที่ยว และประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปนานุรักษ์ สำนักข่าวไทย ช่อง 9 อสมท เข้าถ่ายทำข่าวด้านการท่องเที่ยว และประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปนานุรักษ์
สำนักข่าวไทย ช่อง 9 อสมท เข้าถ่ายทำข่าวด้านการท่องเที่ยว และประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปนานุรักษ์ สำนักข่าวไทย ช่อง 9 อสมท เข้าถ่ายทำข่าวด้านการท่องเที่ยว และประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปนานุรักษ์