บุคลากรจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
บุคลากรจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
10/6/2565 / 4 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

บุคลากรจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

บุคลากรจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ บุคลากรจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ บุคลากรจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
บุคลากรจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์