คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
4/1/2566 / 5 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  พร้อมคณะครู รวม ๑๐๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์