คณะครูและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะครูและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
24/3/2566 / 12 / สร้างโดย sakklavut sakklavut

คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล และนักเรียนชั้นประถมศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ จำนวน ๓๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

คณะครูและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะครูและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะครูและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะครูและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะครูและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ คณะครูและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
คณะครูและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติคิตามูระเฮ้าส์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์