เกี่ยวกับเรา เส้นขีด
กรมธนารักษ์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านการผลิตและการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ ใช้ในระบบเศรษฐกิจ การดูแลทรัพย์สินตามหลักการอนุรักษ์ เพื่อธำรงไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ นอกจากนี้กรมธนารักษ์ยังมีบทบาทอีกประการหนึ่ง คือ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเหรียญ และวิวัฒนาการเงินตราไทย รวมทั้งเหรียญนานาชาติ จึงก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ แห่งนี้ตามแนวความคดิ “วิถีแห่งเงินตรา สินล้ำค่าของแผ่นดิน”
ข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูลเพิ่มเติม
เวลาทำการ เส้นขีด
วันทำการ
วันอังคาร-วันอาทิตย์
หยุด วันจันทร์ เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์
เวลาทำการ
08.30-16.30
รอบเข้าชม
รอบละ 90 นาที
รอบสุดท้ายเวลา . น.
วันเวลาทำการ วันอังคาร - วันศุกร์ 8.30 - 16.30 น. รอบเข้าชมรอบสุดท้าย 15.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00 - 18.00 น. รอบเข้าชมรอบสุดท้าย 16.00 น. อัตราค่าเข้าชม : บุคคลทั่วไป บัตรราคา 50 บาท เด็ก/นักเรียน อายุ 10-18 ปี บัตรราคา 20 บาท *กรุณาติดต่อซื้อบัตรเข้าชมก่อนถึงรอบเวลาอย่างน้อย 10 นาที* บุคคลที่ยกเว้นค่าเข้าชม : ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานที่ตั้ง ขีดเส้น
พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
สมัครเพื่อรับข่าวสารจากเราก่อนใคร

ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย

ปฏิทินกิจกรรม เส้นขีด
พิพิธภัณฑ์ในเครือ เส้นขีด
พิพิธบางลำพู
พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา