เกี่ยวกับเรา เส้นขีด
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของเหรียญกษาปณ์ไทยในฐานะที่เป็นเงินตราที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และยังเปรียบเสมือนบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิต สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรมไทย ในแต่ละยุคสมัยจึงได้จัดตั้ง “ศาลากษาปณ์ไทย” เพื่อจัดแสดงเหรียญและเงินตราในยุคต่างๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูลเพิ่มเติม
เวลาทำการ เส้นขีด
วันทำการ
วันอังคาร-วันอาทิตย์
หยุด วันจันทร์
เวลาทำการ
10.00-18.00
รอบเข้าชม
รอบละ 20 นาที
รอบสุดท้ายเวลา 16.40 น.
เข้าชมเป็นรอบ ทุกๆ ๒๐ นาที โดยเข้าชมรอบแรกเวลา ๑๐.๐๐ น. และเข้าชมรอบสุดท้ายเวลา ๑๗.๐๐ น. *** หมายเหตุ : สามารถตรวจสอบรอบเข้าชมในแต่ละวันได้ที่หมายเลข ๐๒ – ๒๘๒ – ๐๘๑๘ ต่อ ๐
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานที่ตั้ง ขีดเส้น
พิพิธภัณฑ์เหรียญ
สมัครเพื่อรับข่าวสารจากเราก่อนใคร

ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย

ปฏิทินกิจกรรม เส้นขีด
พิพิธภัณฑ์ในเครือ เส้นขีด
พิพิธบางลำพู
พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา