เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกแรกนาขวัญ ปี 2515
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกแรกนาขวัญ ปี 2515
14/7/2561 / 52 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

เป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นมาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรการอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization - FAO) ผลิตด้วยเนื้อโลหะทองแดง 75% นิเกิล 25% เส้นผ่าศูนย์กลาง 27.00 มม. ขนาดน้ำหนัก 7.50 กรัม จำนวนในการผลิต 9,000,000 เหรียญประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2515 ด้านหน้าเหรียญมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ประดับพระอังสา ริมขอบบนมีข้อความว่า "ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9” ด้านหลังเหรียญเป็นรูปพระยาแรกนา ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ริมขอบด้านบนมีข้อความภาษาไทยว่า "บำรุงเกษตร ประเทศรุ่งเรือง” และมีอักษรภาษาอังกฤษว่า "F.A.O. THAILAND” ขอบด้านล่างบอกมูลค่า 1 บาท มีข้อความว่า "รัฐบาลไทย พ.ศ. 2515”

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
มาสกและกหาปณะ : เงินตราพุทธกาลในคัมภีร์สังขยาปกาสกปกรณ์และฎีกา
3/9/2561 / 588
เงินตรานับได้ว่ามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของสังคมมนุษย์ โ..
ภาพจำลองพระพุทธชินสีห์บนเหรียญที่ระลึกสำคัญของไทย
2/9/2561 / 306
พระพุทธรูปเป็นศาสนวัตถุอันเกิดจากความเชื่อและความศรัทธา คติในการ..
เหรียญที่ระลึกพระสยามเทวาธิราช พ.ศ. 2540
1/9/2561 / 422
โดยธรรมชาติของมนุษย์เมื่อตกอยู่ในสภาวะวิกฤต ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ ..