นิทรรศการถาวร ชั้น 1
นิทรรศการถาวร ชั้น 1
23/7/2561 / 194 / สร้างโดย Web Admin

การพาทุกคนย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเงินตรา ก่อนการกำเนิดของเหรียญ โดยเริ่มต้นเล่าจากภาพรวมทั่วโลก ก่อนจะขยับแคบลงเพื่อเข้าไปตามหาที่มาของเงินตราจากแต่ละพื้นที่ แต่ละทวีป และเข้าไปเจาะลึกที่เงินตราของประเทศไทย


เหรียญ
ปฐมบทแห่งเงินตรา
ปฐมบทแห่งเงินตรา

อะนิเมชั่น 4 มิติ ฉายบนผนังถ้ำแบบ 360 องศา บอกเล่าจุดเริ่มต้นแห่งการแลกเปลี่ยนของสังคมมนุษย์ ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ก่อนแปรเปลี่ยนเข้าสู่การใช้สื่อกลางและปรับปรุงวัสดุที่ใช้เป็นสื่อกลาง เมื่อโลกค้นพบโลหะ

เส้นทางวิวัฒนาการเงินตรา
เส้นทางวิวัฒนาการเงินตรา

เรื่องราวรายละเอียดของสื่อกลางตั้งแต่การใช้สิ่งของแลกเปลี่ยนสิ่งของ สู่การประดิษฐ์สร้างมูลค่า ที่เพิ่มขึ้นให้แก่สิ่งของจนสู่การค้นพบแร่โลหะที่มนุษย์ได้นำมาพัฒนาจนกลายเป็นการใช้เงินตรา เช่น ทำไมชาวมองโกลถึงเลือกใช้หนังกระรอกในการแลกซื้อสินค้า ในขณะที่ชาวอินเดียแดง ในอเมริกาเหนือกลับใช้หนังตัวบีเวอร์ ร่วมรับรู้ความแตกต่างของสื่อกลางอันเกิดจากปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมความเชื่อของคนทั่วโลก

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : พระผู้ปฏิรูปเหรียญกษาปณ์ไทย


พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : พระผู้ปฏิรูปเหรียญกษาปณ์ไทย

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 นำมาซึ่งการปฏิรูปทางการค้าและระบบเงินตราเป็นผลให้ประเทศสยามมีเหรียญกษาปณ์ใช้สืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง line
นิทรรศการถาวร ชั้น 2
22/7/2561 / 180
เหรียญเริ่มแรกที่ปรากฏในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเคยเป็นหน..
นิทรรศการถาวร ชั้น 3
21/7/2561 / 138
รวบรวมเหรียญที่ผลิตขึ้นในรัชกาลที่ 9 ที่ถูกบรรจุเอาไว้ในห้องนี้ผ่านภา..
เหรียญของพ่อ
6/7/2561 / 80
นิทรรศการชั่วคราวที่จัดทำขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท..