8/7/2561 / 63
เงินหินของชาวเผ่าแย็พ ชาวพื้นเมืองบนเกาะแห่งหนึ่งในไมโครนีเซีย กลางม..
30/5/2561 / 62
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อส..
29/5/2561 / 68
ลักษณะกลมแบน ขอบเรียบ ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปครึ่งพระองค์พระบาทสมเด็จพ..