12/7/2561 / 43
ผลิต พ.ศ. 2406 ผลิตเนื่องในขณะนั้นมีทองคำเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก แล..
10/7/2561 / 50
ผลิต ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) เหรียญชนิดราคา 1 บาท ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพ..
9/7/2561 / 50
ผลิต ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) เหรียญด้านหนึ่งเป็นรูปอุณาโลม ด้านซ้ายมีคำว่า "สยามรั..
8/7/2561 / 26
ผลิต ราวพุทธศตวรรษที่ 21 เงินชนิดเรียบแบนด้านบน ลวดลายบนผิวหน้าเกิดจากก..
8/7/2561 / 72
เงินหินของชาวเผ่าแย็พ ชาวพื้นเมืองบนเกาะแห่งหนึ่งในไมโครนีเซีย กลางม..
7/7/2561 / 17
เงินดอกไม้แบบนี้จะมีความหนามากกว่าเงินดอกไม้แบบบางมาก เชื่อว่าเกิดจ..
6/7/2561 / 39
ตัวอักษรย่อที่ประทับบนขาเงินเจียงเป็นตัวอักษรไทยสุโขทัย เป็นชื่อเมื..