23/4/2563 / 21
รู้จักพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ผ่านวีดิทัศน์
22/4/2563 / 34
รู้จักความเชื่อเกี่ยวกับเหรียญ 5 เยน ของประเทศญี่ปุ่นผ่านวีดิทัศน์